Üçüncü Göz Çakrası – AJNA

Vücudumuzda bulunan 7 temel enerji noktasının altıncısı olan üçüncü göz çakrası, 6. Çakra ya da Sankritçe adıyla Ajna Çakra olarak bilinir. Sezgi, algı ve altıncı hissin merkezidir. Basiret gözü, gönül gözü, doğruları gören gözümüzdür. Doğru kararlar vermek, doğru düşünceler ve hissiyat bu çakranın konuları arasındadır.

Üçüncü göz çakrası yaşam boyu bize eşlik eden, iç sesimizi, kılavuz sesimizi daha somut şekilde duymamızı sağlar. Rüyalarımız, psişik güçlerimizi ve sezgilerimiz bu çakra ile ilintilidir. Altıncı çakra astral bedenimizi genişletir. Böylece çevremizde olan olayların enerji boyutunda algılamamızı ve anlamlandırmamızı sağlar. Yaşadıklarımızın, yaşanma sebebini anlamamızı, farkındalığımızı sağlar.

Beyin kan damar sistemimizden, kulak, göz ve sinüz gibi alanlardan, uyku merkezimizden ve rüyalardan bu çakra sorumludur. Altıncı çakra evrensel yaşam enerjisini toplayarak bedenimizdeki bu alanlara dağıtır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》 Temel Çakralar ve Görevleri 《《

Üçüncü Göz Çakranın  Özellikleri

Ajna çakra, iki kaşımızın ortasında alın bölgemizde yerleşir. İki yapraklı nilüfer çiçeği ajna çakranın sembolüdür. Göz şeklindeki bu sembolün ortasında ters bir üçgen ve nefes/ses anlamına gelen aum işareti yer alır. Bu sembol, içimizden gelen tohum ses olarak nitelendirilir.

  • Altıncı Çakranın sankritçe adı ajnadır. Ajna, emreden komut veren anlamına gelmektedir. Üst benlikten alınan sinyaller burada komuta edilir.
  • Rengi içsel bilgeliğe atıf yapan indigo mavisidir. Çivit mavi olarak da geçer.  Maddi dünya ile manevi dünya arasında bağlantıyı sağlar.
  • Ajna’nın elementi ışıktır. Işık tüm duyularımızı harekete geçiren bir özelliğe sahiptir. Bilinmeyeni bilmemizi ve görünmeyeni görmemizi sağlar. Spritüel vizyon (uzak görüşlülük) tükenmeyen enerjisini bu element aracılığıyla toplar.
  • Ajna, beyin, kan damar sistemimizden sorumludur. Beyin üçüncü göz çakranın bedenimizdeki fiziksel merkezi gibidir. Epifiz bezi, gözlerimiz, kulak burun ve boğaz yolu, sinüsler, beyincik, soğancık bezi ve kafatası bu çakranın kontrolündedir. Melatonin hormonu enerjisini ajna çakra yoluyla yayar.
  • Uyku ve rüyaların merkezidir.
  • Şifalı taşlardan sodalit, Ametist, aventurin, Kristal Kuvars titreşimleri 6. Çakra ile uyumlu frekanslar yayar.

Ajna Çakra Ne İşe Yarar?

Üçüncü göz çakrasının rengi indigo mavisidir. İndigo renginin titreşimleri algılarımızı açar ve harekete geçirir ve sezgilerimizi güçlendirir. Ajna çakra, basiret gözümüzdür. Doğruları görebilmemizi ve bizim için iyi olana enerjisel boyutta karar verebilmemizi sağlar. Doğru işlere yönelme, yanlış karar ve insanlardan kendini koruma, ortamdaki negatif enerjileri algılayarak onlardan kaçınma, iş yaşamında, insan ilişkilerinde, duygusal ilişkilerde ve kararlarda bizim için sorun yaratabilecek durumları algılamamızı ve onlardan kaçınabilmemizi sağlar. Enerji boyutta bizim rehberimiz gibidir.

Ajna çakra, dışarıdan içeriye doğru ve soldan sağa bir hareketle evrenden gelen kozmik kaynaklı yaşam enerjisini toplayarak bedenimizde etkili olduğu alanlara dağıtır. Böylece o bölgelere yaşam enerjisinin ulaşmasını sağlar. Enerji kalkanımız olan auramızı tamamlar ve sağladığı enerji ile diğer çakralarda olduğu gibi auramızı güçlendirir. Aura, enerji kalkanımız gibidir. Çevremizdeki negatif enerjilerden bizi koruyarak yaşamımızın bizim için ideal seyrinde gitmesine olanak tanır. Üçüncü göz çakrası dengede bir kişi, sezgileri aracılığıyla daha doğru kararlar verir. Kendisi için iyi olanı algılar ve kötü enerjilerden ve kendisine zarar verecek ortam, iş ya da kişilerin enerjileri algılayarak onlardan kaçınabilir.

Fiziksel anlamda, evrenden gelen kozmik yaşam enerjisini toplayarak sorumlu olduğu organlara ve bölgelere dağıtır. Böylece onların evrensel yaşam enerjisinden faydalanmasını sağlar. Ajna çakranın sorumlu olduğu beyin kan damar sistemi, kulak göz ya da sinüsler gibi bölgelerde fiziksel bir sorun olmadığı halde bitmeyen çözülemeyen sorunlar yaşanıyorsa bioenerji akışında bir problem olduğu düşünülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》 Aura Güçlendirme Yöntemleri 《《

Üçüncü Göz Çakrası, Ajna Neden Kapanır?

Çakraların dışarıdan içeriye soldan sağa doğru yaptığı doğru enerji toplama hareketini gerçekleştiremediği durumlar, çakraların kapanması, tıkanması ya da dengesizleşmesi olarak ifade edilir.

Enerji noktalarımız olan çakralarımız, çevremizden gelen ya da kendi kendimize yarattığımız pozitif ve negatif enerjilerle sürekli olarak bağlantı içerisindedir. Yoğun negatif enerjiler altında kaldığımızda çakraların enerji hareketi bozularak çakralar dengesizleşir. Ajna çakra içinde durum aynıdır. Her çakra, insanların yaydığı nazar, kem göz, haset, kıskançlık, mutsuzluk ve stres gibi negatif enerjilerden olumsuz etkilenmenin yanı sıra kendi konu ve sorumluluk alanına yönelen enerjilerden etkilenir. Ajna gönül gözümüz, doğru karar alma merkezimizdir. Bu nedenle yanlış kararlar ve yanlış tanıdığımız insanlar nedeniyle yaşadığımız hayal kırıklıkları, ajnanın sorumlu olduğu bölgelerde yaşanan hastalıklar ya da sorunlar, üzerimizdeki sosyal ve ruhani baskılar ajna çakranın enerji akışını bozabilmektedir. Aynı zamanda kötü beslenme ve yaşam koşulları da çakraların tıkanmasına sebep olabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》 Nazardan Korunma Yöntemleri 《《

Üçüncü Göz Çakra, Ajna Kapandığında Ne Olur?

Ajna, bedenimizde bulunan temel çakralardan biridir. Ajna çakra kapandığında sorumlu olduğu bölgelere ve konulara evrensel yaşam enerjisi doğru şekilde akmaz ve bu bölgelerde sorunlar baş gösterir.

Üçüncü gözü kapalı olan bir kişi doğru kararlar almakta zorlanır. Hisleri genellikle yanılır. İnsanları doğru tanıyamaz ve tanımlayamaz. Kendisi için doğru olana karar verememeye başlar. Sezgileri zayıflar. Bu başarısızlıkları ve sosyal ilişkilerde sorunları beraberinde getirir. Sanki basiretim bağlandı sözü bu çakra için söylenmiş gibidir. Üçüncü göz çakrası kapalı olan kişi sürekli olarak yanlış ilişkiler ve işler içerisine girebilir.  Ajna Çakrası tıkalı bir kişi, elementi olan ışığını kaybetmiş gibi hisseder. Ne yöne gitmesi ve ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Kendini değersiz ve anlamsız hissedebilir. Algı gücü zayıfladığı için çevresiyle doğru ilişkiler kuramaz.

Bununla birlikte ajna çakranın kapanması, ortaya fiziksel somut bir neden olmaksızın bedenimizde enerji gönderdiği alanlarda sorunlar yaşanmasına neden olur. Uyku merkezimiz olan ajna, ortada bir neden yokken uyku problemlerine aşırı uyuma ya da uykusuzluk çekme gibi sorunlara neden olabilir.

Beyin kan damar sistemimizde sorunlar yaşanabilir. Migren gibi baş ağrıları artabilir. Sinüslerde, göz ve kulak gibi organlarda problemler ortaya çıkabilir ya da artabilir.

Ajna Çakra Nasıl Açılır?

Çakralarımız zaman zaman çeşitli negatif enerjilerden kaynaklı olarak tıkanabilir, aynı şekilde kendi ile uyumlu doğru ve pozitif enerji yüklemeleriyle kendi enerji hareketine yeniden dönebilir. Bu çakralarımız normal yapısından kaynaklanmaktadır. Çakkralarımız ile uyumlu ve doğru enerjiler yayan ortamlarda ve ruh halinde bulunduğumuzda çakralarımızın doğru hareketine geri dönmesini sağlayabiliriz ancak bu her zaman mümkün olmaz.

Özellikle günümüz yaşam koşullarında çakraların tıkanması negatif koşullara neden olurken, negatif koşullar çakraların daha çok tıkanmasına sebebiyet verir. Bu zincirleme bir döngüye neden olur. Böyle durumlar da kişi, kendi kendine bu durumdan sıyrılamaz. Uzun süreli negatif enerjiler altına kalan kişiler zincirleme bir etki ile çakralarının tamamen tıkanmasına sebep olur ve çakraların kendi kendine açılması imkansız hale gelir. Çakraların tamamen tıkandığı böyle durumlar da bioenerji seanslarıyla evrensel yaşam enerjisinin yoğun bir şekilde tek bir noktaya yönlendirilmesi çakranın hareketinin yeniden normale dönmesi sağlanmalıdır.

Bir kişiye pozitif düşün, iyi yaşa, negatif enerjilerden uzak dur, çakran ile olumlu enerjiler yarat demek anlamsız kalacaktır. Gülemeyen bir insana gül demek, mutsuz bir insana mutsuz olma demek ne kadar anlamsız ise çakrası tıkalı olduğu için sürekli sorunlar yaşayan bir insana da çakranı açmak için sorun yaşama demek o kadar anlamsızdır. Ajna çakranızın tıkalı olduğunu düşünüyorsanız bioenerji seansı alarak çakranızın yeniden dengeye girmesini sağlayabilirsiniz.

Bununla birlikte ajna çakranın güçlenmesi için kendi kendinize yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Ajna çakrasının dengesizleştiğini düşünen kişiler bunlarda yararlanarak üçüncü göz çakrasının güçlenmesini sağlayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》Solar Pleksus Çakra Ve Özellikleri 《《