Özellikle son yıllarda günlük hayatımıza kadar girmiş olan bir teofizik kavramı olan aura, paranormal ve tinsel anlamda kullanılmaktadır.

AURA, dünyadaki tüm canlıların bedeninden yayılan, ışınımla oluşan elektromanyetik bir alandır. Çok daha basit bir anlatım tarzıyla aura, tüm canlıların bedeninden yayılan, çıplak gözle görülmeyecek farklı bir frekanstaki enerjidir. Bu, canlıların yaydığı farklı frekanstaki güç ve etki alanıdır.

Bu konudaki bilimsel araştırmalar hızlı bir şekilde devam ederken, insan aurası ölçümlemeleri ve auraların görüntülenmesi konusunda ilerlemeler sağlanmaya başlanmıştır.

Her madde ve tabi ki canlılar atomik parçalarla oluşmuştur. Atomlar kendi içlerinde hareket halinde bulunan elektron ve protonlar meydana gelir.  Sürekli hareket halindeki atomların oluşturduğu sürekli ve tükenmeyen enerji canlılardaki auranın temel sebebini oluşturduğu düşünülmektedir.

İnsanların auraları düşük frekanslı ya da yüksek frekanslı olabilmektedir. Kişilerin aura gücünü çakraların açıklığı ya da kapalılığı etkili olabileceği gibi, doğuştan gelen özelliklerden de kaynaklanabilmektedir. İnsan aurası, bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından gözlemlenebildiği gibi, bazı durumlarda normal insanlar tarafından da hissedilebilmektedir. Karşımızdaki insanda tam olarak sebebini açıklayamadığımı şekilde yüksek bir enerji alabilmekteyiz, bu durum bazen sadece sizin o kişi ile enerji alanlarınızın tutuşması durumunda olduğu gibi bazen herkes tarafından hissedilen bu enerji o kişinin aurasının yüksek olduğu anlamına da gelmektedir.

AURA Özellikleri Nelerdir?

Her maddeyi özellikle canlıları çevreleyen aura adı verilen bu enerji alanının çeşitli özellikleri vardır yani aura çeşitli özelliklere sahiptir.

Auranın özellikleri şu şekildedir.

 • Enerji çeşitli ışımalardan meydana gelir. Bu ışımalara eflüv adı verilir.
 • Eflüv adı verilen partiküller seviyedeki ışımalarla farklı renk hareleri şeklinde kendini gösterir.
 • Her canlının güçlü ya da düşük frekanslı bir aurası vardır.
 • Kişiler için hayatlarını etkileyebilecek bir kalkan görevi üstlenmektedir.
 • Bu ışıma halelerinin farklı anlamlara gelen farklı renkleri vardır.
 • Ortalama bir insanın aurası kendi bedenini 20 cm kadar çevrelemektedir.
 • Bu enerji alanının genişliği çakraların açık olması ya da kapalı olması ile değişebilmektedir.
 • Canlının vücudunu tamamen sarmalayan bir enerji alanıdır.
 • Bu enerjisi 4 boyutludur.
 • Auralar kişinin ruh durumunu etkileyebilmektedir.
 • Kirlian fotoğrafçılık tekniğiyle gözlemlenebilmektedir
 • Her maddenin enerji alanı mevcuttur. Canlılarda bu alan çok daha güçlü ve daha rahat saptamabilecek durumdadır.

Kirlian Fotoğrafçılığı:
Elektografi, elektrofotoğrafçılığı isimleriyle anılan bu çalışmalar ilk olarak 1939 yılında Sovyetler Birliği’nde başlamıştır. Kirlian Fotoğrafçılığı, yüksek frekanslı

enerji alanlarının yüksek voltajlı ve düşük amperli enerji alanına dayalı aygıtlarla canlı ve nesnelerden yayılan enerji alanlarının fotoğraflanması çalışmalarıdır.

Kirlian fotoğrafçılığıyla, madde ve canlıların enerji alanlarının fotoğraflanması bu kavram üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştır.

Alt taraftaki fotoğraflarda kirlian tekniğiyle çekilmiş insan eli (solda) iki madeni paranın (sağda) enerji alanları görünmektedir.

AURANIN Boyutları

Renkli hareler ve enerji ışımalarından oluşan aura 4 farklı kısımdan meydana gelmektedir.

Dış Aura:


Farklı anlamlar ifade eden çeşitli renk harelerinden meydana gelen, kişinin dışarıya yaydığı ve çevresiyle olan ilişkileri etkileyen temel auradır. İnsanın enerji alanıdır. Her kişinin dış aurasının büyüklüğü değişiktir. Normal insanlarda bu etki oval şeklinde olup vücudu 20 cm kadar çevrelemektedir. Dış aura, evrensel yaşam enerjisinin vücuda doğru bir şekilde taşınıp taşınmadığını göstermektedir. Dış auranın renklerinin farklı anlamları vardır bu konuya aura’nın renkleri ve anlamları konusunda değineceğiz.

İç Aura:

Daha yakından algılanan bir etki yaratır. Kişinin iç aurasının dışa yansıması vücudunun hemen 3-8 cm dışından görüntülenebilmektedir. Daha koyu renklere sahip olan bu enerji boyutu, kişinin içsel durumunu gösterir ve ruhsal değişimlerden çok daha rahat etkilenir.

Birleşik Aura:

Vücudu zar gibi saran, yapışık aura ya da yapışkan aura şeklinde isimlendirilebilen bir kısımdır. Bu bölgeye bedenin süptil ikizi adı verilmektedir. Birleşik aura kirlian fotoğrafçılık tekniği ile gözlemlenebildiği söylenmektedir. Aura’nın en gizli kısımlarının bulunduğu bu alanın etkileri konusunda şimdilik yeterli araştırma yoktur.

Tam Sarma Aura:

Canlıların bedeninden yayılan ışınım alanının bütününü ifade eder. Tam sarma auranın boyutları dalgalar halinde yayılmakta ve sınırsız kabul edilmektedir. Kişinin yaşam akışı, hayatındaki rastlantıların tümünü ve kader yolunu belirttiği ifade edilmektedir.

Evrensel yaşam enerjisinin kişinin bedeninde toplanmasını sağlayan bu enerji noktaları canlılar için bir kalkan görevi de görmektedir. Kişinin aurasının güçlü ya da düşük olması günlük hayatlarında birçok farklı etkiye sebep olmaktadır.