İnsan vücudundaki temel yedi çakranın üçüncüsü olan solar pleksus yani 3. Çakra, Maddi ve manevi bütünlüğün çakrasıdır. İnsanın benliğinin merkezidir. İnsan benliğinin temel olguları olan güce ve kudrete kavuşma isteği, yaşamını yönlendirme, kazanma, ayakta kalma gibi duyguları ile ilgili olan bu merkez, aynı zamanda iç organlarımızdan sorumludur. Mide, bağırsak, pankeras, karaciğer, böbrek gibi organlarımıza bioenerji akışı bu çakra tarafından sağlanır. Enerjiyi iç organlara dağıtır. 3. Çakra "para çakrası" olarak da bilinir. Aslında bunun nedeni güneş çakrası solar pleksus’un maddi ve manevi kazanç ile alakalı olmasıdır. Karar verme ve sezgiyi enerjilerini düzenler. Kazanmanın önemli adımları olan hırslı olma isteği, azimli olmak, başarmak duyguları da solar pleksus çakra ile yönetilmektedir.

Eğer bu enerji merkezinin dengesiz olması durumunda, kişi maddiyata çok düşkün olur. Kibirli, bencil, asabi bir kişilik yapısı ortaya çıkar.  Bu özelliklerinin dışında şifa merkezi olarak da bilinen bu çakra, insanın sağlam kalma dürtülerini açığa çıkarır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》 Tüm Çakralar ve Görevleri 《《

Solar Pleksus Çakranın Özellikleri

Üçüncü enerji noktası olan bu bölüm, göbek deliğinin birkaç santim kadar üzerindeki bir bölgede yer almaktadır. Prensini varoluşun oluşumu olarak tanımlanan solar pleksus çakra 10 taç yapraklı lotus çiçeği tarafından temsil edilmektedir. Başarmanın, kararlılığın güçlü olmanın, dengeli davranmanın bir sembolüdür.

Solar Pleksus Çakra, omurga kemiği hizasında sıralanan alt çakralardan biridir ve enerjisini topraktan alır. Daha çok fiziksel ve maddi konularla alakalandırılır. Kişinin kendisini güvende hissedeceği bir zeminde başarının enerjisini tanımasını ve hayatına tanımlamasını sağlar.

  • Sankritçe adı, Manipura’dır ve Manipura, “mücevherlerle dolu” anlamına gelir. Başarının ve kazanmanın enerjisi buradan gelir
  • Rengi güneşin rengi olan sarıdır.
  • Elementi ateştir. Ateş, maddi ve manevi bütünlüğünüzün tamamlanması için gerekli olan azim ve istekliliği, hırsı ve sezgiyi verir.
  • İç organlarımızdan sorumludur. Evrensel yaşam enerjisini toplayarak iç organlarımıza dağıtır.
  • Şifalı taşlardan sitrin, kantaron, kaplan gözü ile uyumlu titreşimler alır.
  • Sezgisel yetenekleri güçlendirerek, yaşamda çok daha başarılı olmanın yolunu açar

 

Solar Pleksus Çakra Ne İşe Yarar?

Çakralar, evrensel yaşam enerjisini bedenimize dağıtan enerji noktalarıdır. 7. Temel çakranın aşağıdan 3.sü olan solar pleksus, öncelikle iç organlarımıza enerji dağıtmaktan sorumludur.

Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi, böbrekler bel ve bacak gibi organlarımıza enerji dağıtan solar pleksus çakra sorumlu olduğu her bir alanın negatif enerjilerden arınarak doğru ve sağlam şekilde çalışmasını sağlar. Bu bölgelerde bitmeyen ya da çözülemeyen sorunlar yaşanıyorsa için solar pleksus çakranın kontrolünün yapılması gerekebilir.

Solar Pleksus çakra, sezgiler ve altıncı his ile bağlantılandırılır. Gerekli enerjileri algılamanızı sağlayarak başarıya giden yolda, sizin için doğru olanı ayırt etmenizi sağlar. 3. Çakra doğru düzgün enerji almadığında sürekli tekrar eden hatalar, sürekli tekrar eden yanlış seçimler gündeme gelmeye başlar.

Özsaygı ve özgüveni arttıran, tatmin duygusu ve bununla gelen huzurun temsilcisidir. Güç çakrası olmasının altında yatan temel kaynaklar kişinin kendi benliği ve egosuyla barışması ve kendini olduğu gibi kabul edebilmesiyle ilgilidir. Kişinin aşırı kibirli, aşırı tatminsiz ya da tersine aşağılık kompleksi olan bir yapıda olmasını engelleyerek iç dengenin yakalanmasını sağlar.

Bu çakranın dengede olması, sezgi gücünün yüksek olması anlamına gelmektedir. Sezgi gücünü arttıran bu çakra, insanların doğru seçimler yapmasına ve verdikleri kararları sağlam temeller üzerine bağlamasına yardımcı olmaktadır. Egonun kontrol altına alınması ve insan egosunun başka varlıklara zarar vermeden, kendi yaşamını dengede tutması dengeli bir solar pleksus çakra etkisidir.

3. Çakra Neden Kapanır?

Çakraların enerjiyi doğru çalışmadığı ve enerjiyi doğru aktaramadığı durumlara çakraların dengesizleşmesi, tıkanması ya da mecazi anlamda kapanması denmektedir. İnsan vücudunda bulunan yedi enerji merkezinin hepsi, doğum ile birlikte vardır ve açık haldedir. Fakat günlük yaşamımızda aldığımız negatif enerjiler bu çakraların dengesinin bozulmasına, enerji akışını doğru sağlayamamasına ve zaman içerisinde kapanmasına neden olur. İnsan yaşamında yaşanan bazı travmalar, ağır psikolojik olumsuzluklara neden olan olaylar çakraları olumsuz etkiler. Her çakra kendi etki alanına giren negatif enerjilerden etkilenir. Solar Pleksus çakra da daha çok maddi ve manevi bütünlüğe gelen enerjilerden etkilenir. Bir kimsenin yaşamında başarısız olması, hedeflerine ulaşmakta yaşadığı zorluklar, diğer insanlar ile yaşadığı çatışmalar gibi nedenler ile solar pleksus çakra tıkanır

Maddi Umutsuzluklar ve Korkular:

Bu duygular, gücün ve kazancın sembolü 3. Çakra üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Çakralar kişilerin kendi duygu ve hislerinden gelen enerjiler ile de tıkanabilmektedir. Bu kişinin zengin ya da fakir olması ya da şartlarının başkalarına göre iyi ya da kötü olmasıyla alakalı olmasından çok kişinin içinde bulunduğu durumda nasıl hissettiği ile ilgilidir. Çok zengin bir kişi para kaybetme korkusunu yoğun yaşarsa ya da fakir bir insan gelecek kaygısıyla yoğun maddi umutsuzluklar ya da korkular yaşarsa aynı etki ortaya çıkar ve solar pleksus çakrası etkilenir.

Başarısızlık Hissiyatı

Solar pleksus etki alanı içerisinde olan başarı ve kazanç enerjileri yoğun ve ard arda gelen başarısızlıklar ya da benzeri bir sebeple ortaya çıkmış ümitsizlik, başarısızlık hissiyatı nedeniyle etkilenir ve tıkanabilir. Bu çakra tıkandığında zincirleme bir şekilde sezgiler ve başarı da etkileneceği için zincirleme bir sarmal etkisi yaratır.

Ah Alma:

Halk arasında ah alma diye bahsedilen, başka birinin emeği üzerinden kazanılan haksız kazançlar durumunda o kişiden gelen enerjiler solar pleksus çakrayı etkiler. Aynı nazar ve kem göz gibi ah alma da insanların en derin belki de bastırılmış duygularıyla ortaya çıktığı için oldukça güçlü bir etkiye sahip olabilmektedir. Kazanç ve başarı yolunda önemli negatif enerjilerden olan bu enerji, etkilediği kişinin direkt olarak 3. Çakrasına zarar verir.

Nazar ve Kem Göz:

Her çakra nazar, kem göz gibi insanların imrenme, özenme, kıskançlık ya da haset duyguları nedeniyle ortaya çıkmış bu duyguların yaydığı enerjilerden etkilenebilmektedir. Sizin maddi ve manevi bütünlüğünüze atılan bir nazar, solar pleksus çakranın enerjisini etkiler. Daha çok yakın çevreden gelen bu enerjiler altında belirli bir süre kalındığında bu çakra işlevini düzgün şekilde yerine getiremez hale gelir.

Bununla birlikte kişinin kendisine nazar etmesi, göz değdirmesi de mümkündür. Egonun fazla çalıştığı durumlarda  kişi bilerek ya da bilmeden kibir içerisine düşerse ya da ben başka türlü asla yaşayamazdım duygusuna girerse kendi üzerine negatif enerji toplamış olacaktır.

Stres:

Stres basit bir kavram gibi görünse de yoğun enerji yayan bir duygu durumudur ve yoğun stres altındaki insanların çakralarının tıkandığı bilinir. Stresi yaşamak gibi yaşatmak da çakraların kapanmasına neden olur. Solar Pleksus çakra daha çok maddi konular nedeniyle ortaya çıkan streslerden etkilenir çünkü bu alan kazanma, güç ve başarı enerjisiyle doğrudan alakalıdır.

3. Çakra Kapanırsa Ne Olur?

3. çakra kapandığında, kendisini maddi ve manevi boşluklar ve tatminsizliklerle gösterir. Bitmeyen finansal sıkıntıların nedeni doğru enerjiyi alamayan solar pleksus çakra ile alakalıdır.

Çakralar, içeriden dışarıya ve soldan sağa doğru dönerek, evrensel yaşam enerjisini toplayan enerji girdaplarıdır. Bu enerji noktaları birleşerek insan aurasını oluşturur. Auramız canlı bir yapıdır, günlük enerjimizden ruh halimizden ve çevremizdeki enerjilerden etkilenir. Yoğun negatif enerjiler çakraların enerji yapılarını tersine çevirir ve enerji toplamalarını yavaşlatır ya da tamamen tıkar. Bu durumda çakra enerji toplayamaz ve işlevlerini yerine getiremez. Solar Pleksus çakra görevini yerine getirmediğinde sorumlu olduğu bölgeler negatif enerjilere açık hale gelir.

Solar Pleksus Çakra kapanırsa, sorumlu olduğu iç organların yanı sıra bel ve bacak bölgelerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Bu bölgelere enerji gitmediğinde hastalıklara ve sorunlara açık hale geliriz. Sezgisel düşünme yetilerimiz düşebilir. Yanlış karar vermeye açık hale geliriz. Bitmeyen başarısızlıklar ve kayıplar bu noktada başlar.

Maddi imkansızlıklar ortaya çıkabilir veya kazancın bereketi olmaz. Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın elleri boş kalır ve sıkıntılar devam eder. Bazı kişilerde azimsizlik, çalışmama isteği, çekingen ve ürkek davranışlar ortaya çıkabilir.

Başarı ve kazanç enerjisiyle olan bağlar kapanmıştır. Neyin doğru olduğu anlaşılamaz , iş ve kariyer yaşantısı gibi güce dayalı konularda sorunlar ortaya çıkar.

Bazı kişilerde kibir ve ego aşırı yükselebilir. Bu noktada kişi kendi kendine negatif enerji yaratmaya devam ettiği için solar pleksus adına sarmak bir şekilde ters enerjiler yayılır.

3. Çakra Nasıl Açılır?

Çakralar, kendileriyle uyumlu enerjiler içinde kaldıklarında güçlenirler. Sağlam bir ruh hali, iyi bir yaşam, yolunda giden işler ve ilişkiler ve dengeli bir ruh hali, pozitif enerjilerin alındığı ortamlar, stres, haset gibi duygulardan arınmış bir kişi ve çevre çakraların doğru çalışmasını sürdürmesine olanak tanır. Çakralarla uyumlu enerji yayan her durum o çakranın güçlenmesini sağlar ancak yoğun ve uzun süreli ters enerjiler içinde kalan çakralar tamamen tıkandığında bioenerji seanslarıyla çakraya şifa enerjisi yüklenmesi gerekir.

Kişi kendi kendine çakrasına pozitif enerji gönderebilir, çeşitli yöntemlerle çakranın titreşimine olumlu etki edebilir ancak maalesef birçok kişinin enerjisi kendi çakrasını açmaya yetmez. Özellikle solar pleksus gibi günlük yaşamımız üzerinde yoğun etkisi olan çakralarda bu neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle solar pleksus çakra kapandığında en etkili yöntem evrensel yaşam enerjisini doğru aktarabilen aracılar olan bioenerji uzmanlarından yardım almak ve bu çakranın şifa enerjini geri kazanmasını sağlamak gerekir.

Bunun yanı sıra bioenerji seanslarıyla birlikte 3. Çakrayı güçlendirecek, onun enerjisi ile uyumlu enerji alanları yaratan bazı yöntemler vardır. Solar Pleksus çakrayı güçlendirmek için “ solar pleksus çakra nasıl açılır ” konulu yazımıza bakabilirsiniz…

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》4. Çakra, Kalp Çakrası ve Görevleri 《《