Aura Güçlendirme

Özellikle son yıllarda günlük hayatımıza kadar girmiş olan bir teofizik kavramı olan aura, paranormal ve tinsel anlamda kullanılmaktadır.

AURA, dünyadaki tüm canlıların bedeninden yayılan, ışınımla oluşan elektromanyetik bir alandır. Çok daha basit bir anlatım tarzıyla aura, tüm canlıların bedeninden yayılan, çıplak gözle görülmeyecek farklı bir frekanstaki enerjidir. Bu, canlıların yaydığı farklı frekanstaki güç ve etki alanıdır.

Bu konudaki bilimsel araştırmalar hızlı bir şekilde devam ederken, insan aurası ölçümlemeleri ve auraların görüntülenmesi konusunda ilerlemeler sağlanmaya başlanmıştır.

Her madde ve tabi ki canlılar atomik parçalarla oluşmuştur. Atomlar kendi içlerinde hareket halinde bulunan elektron ve protonlar meydana gelir.  Sürekli hareket halindeki atomların oluşturduğu sürekli ve tükenmeyen enerji canlılardaki auranın temel sebebini oluşturduğu düşünülmektedir.

İnsanların auraları düşük frekanslı ya da yüksek frekanslı olabilmektedir. Kişilerin aura gücünü çakraların açıklığı ya da kapalılığı etkili olabileceği gibi, doğuştan gelen özelliklerden de kaynaklanabilmektedir. İnsan aurası, bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından gözlemlenebildiği gibi, bazı durumlarda normal insanlar tarafından da hissedilebilmektedir. Karşımızdaki insanda tam olarak sebebini açıklayamadığımı şekilde yüksek bir enerji alabilmekteyiz, bu durum bazen sadece sizin o kişi ile enerji alanlarınızın tutuşması durumunda olduğu gibi bazen herkes tarafından hissedilen bu enerji o kişinin aurasının yüksek olduğu anlamına da gelmektedir.

***
Bioenerji ve şifa seansı alan kişilerin VİDEOLU yorumlarını izlemek için ” KEMALE İBRAHİMOVAYA GELENLER ” bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.
***

AURA Özellikleri Nelerdir?

Her maddeyi özellikle canlıları çevreleyen aura adı verilen bu enerji alanının çeşitli özellikleri vardır yani aura çeşitli özelliklere sahiptir.

Auranın özellikleri şu şekildedir.

 • Enerji çeşitli ışımalardan meydana gelir. Bu ışımalara eflüv adı verilir.
 • Eflüv adı verilen partiküller seviyedeki ışımalarla farklı renk hareleri şeklinde kendini gösterir.
 • Her canlının güçlü ya da düşük frekanslı bir aurası vardır.
 • Kişiler için hayatlarını etkileyebilecek bir kalkan görevi üstlenmektedir.
 • Bu ışıma halelerinin farklı anlamlara gelen farklı renkleri vardır.
 • Ortalama bir insanın aurası kendi bedenini 20 cm kadar çevrelemektedir.
 • Bu enerji alanının genişliği çakraların açık olması ya da kapalı olması ile değişebilmektedir.
 • Canlının vücudunu tamamen sarmalayan bir enerji alanıdır.
 • Bu enerjisi 4 boyutludur.
 • Auralar kişinin ruh durumunu etkileyebilmektedir.
 • Kirlian fotoğrafçılık tekniğiyle gözlemlenebilmektedir
 • Her maddenin enerji alanı mevcuttur. Canlılarda bu alan çok daha güçlü ve daha rahat saptamabilecek durumdadır.


Kirlian Fotoğrafçılığı:

Elektografi, elektrofotoğrafçılığı isimleriyle anılan bu çalışmalar ilk olarak 1939 yılında Sovyetler Birliği’nde başlamıştır. Kirlian Fotoğrafçılığı, yüksek frekanslı

enerji alanlarının yüksek voltajlı ve düşük amperli enerji alanına dayalı aygıtlarla canlı ve nesnelerden yayılan enerji alanlarının fotoğraflanması çalışmalarıdır.

Kirlian fotoğrafçılığıyla, madde ve canlıların enerji alanlarının fotoğraflanması bu kavram üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştır.

Alt taraftaki fotoğraflarda kirlian tekniğiyle çekilmiş insan eli (solda) iki madeni paranın (sağda) enerji alanları görünmektedir.

Kirlian İnsan Eli            Kirlian Fotoğrafıyla Çekilmiş Madeni Para

AURANIN Boyutları

Renkli hareler ve enerji ışımalarından oluşan aura 4 farklı kısımdan meydana gelmektedir.

Dış Aura:

Farklı anlamlar ifade eden çeşitli renk harelerinden meydana gelen, kişinin dışarıya yaydığı ve çevresiyle olan ilişkileri etkileyen temel auradır. İnsanın enerji alanıdır. Her kişinin dış aurasının büyüklüğü değişiktir. Normal insanlarda bu etki oval şeklinde olup vücudu 20 cm kadar çevrelemektedir. Dış aura, evrensel yaşam enerjisinin vücuda doğru bir şekilde taşınıp taşınmadığını göstermektedir. Dış auranın renklerinin farklı anlamları vardır bu konuya aura’nın renkleri ve anlamları konusunda değineceğiz.

İç Aura:Aura - İnsan

Daha yakından algılanan bir etki yaratır. Kişinin iç aurasının dışa yansıması vücudunun hemen 3-8 cm dışından görüntülenebilmektedir. Daha koyu renklere sahip olan bu enerji boyutu, kişinin içsel durumunu gösterir ve ruhsal değişimlerden çok daha rahat etkilenir.

Birleşik Aura:

Vücudu zar gibi saran, yapışık aura ya da yapışkan aura şeklinde isimlendirilebilen bir kısımdır. Bu bölgeye bedenin süptil ikizi adı verilmektedir. Birleşik aura kirlian fotoğrafçılık tekniği ile gözlemlenebildiği söylenmektedir. Aura’nın en gizli kısımlarının bulunduğu bu alanın etkileri konusunda şimdilik yeterli araştırma yoktur.

Tam Sarma Aura:

Canlıların bedeninden yayılan ışınım alanının bütününü ifade eder. Tam sarma auranın boyutları dalgalar halinde yayılmakta ve sınırsız kabul edilmektedir. Kişinin yaşam akışı, hayatındaki rastlantıların tümünü ve kader yolunu belirttiği ifade edilmektedir.

Evrensel yaşam enerjisinin kişinin bedeninde toplanmasını sağlayan bu enerji noktaları canlılar için bir kalkan görevi de görmektedir. Kişinin aurasının güçlü ya da düşük olması günlük hayatlarında birçok farklı etkiye sebep olmaktadır.

AURA’NIN Etkileri

Her insanın farklı bir aura alanının olduğunu belirtmiştik. Bu enerji alanlarının etkisi kişinin yaşamı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Bu enerjinin etkilerini 3 e ayırmak mümkündür. Düşük, normal ya da yüksek aura sahibi olan insanlar vardır. Normal aura, kişinin standart yaşamı üzerinde olumsuz etkiye sahip olmayan, ancak artı bir olumlu etkide yaratmayan, yaşam için gerekli enerjiyi sağlayan enerji frekansıdır.

Çevresel etkilerden hızlı bir şekilde etkilenen aura için, günümüz yaşam koşullarında normal frekanslı auraya sahip olmak da kolay değildir. İnsanların çevreden aldığı negatif enerjiler ve yaşam şartlarındaki olumsuzluk enerji frekansımızı sürekli olarak düşürme eğilimindedir.

***
AURA enerji alanlarımızı negatif dış etmenlerden ve enerjilerden etkilenmektedir. Bu enerjilerin bir tanesi de halk arasında yaygın kullanılan
tanımıyla nazardır. Nazar ve etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için ” NAZAR NEDİR? ” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.
***

DÜŞÜK FREKANSLI İNSAN AURASI ETKİLERİ

İnsan aurası, doğuştan gelen etkilerle ya da çevresel etkilerle değişebilmektedir. Aura, bioenerji çalışmalarıyla ve çakra açma çalışmalarıyla güçlendirilebileceği gibi çevreden gelen negatif enerji ve kişinin içsel psikoloji sebebiyle değişebilmekte düşebilmektedir.

Düşük frekanslı auraya sahip olan kişiler, daha durgundur ve dış etkilerden çok daha hızlı bir şekilde etkilenir. Düşük frekanslı auraya sahip olmak evrensel yaşam enerjisinin vücuda doğru ve iyi bir şekilde alınamaması anlamına gelmektedir. Yaşam enerji olarak adlandırdığımız bu gibi durumlarda kişi ruhsal ve fiziksel olarak birtakım zorluklarla karşılaşabilmekte ve doğal kalkanından mahrum kalmaktadır.

Düşük aura sosyal anlamda da birtakım başarısızlıklara etki etmekte ve kişinin yaşam standartlarının düşmesine sebep olabilmektedir. Yüksek enerji sahibi insanların aksine düşük frekans,  günlük yaşantımızı zorlaştırmaktadır. Özellikle çevresel anlamda olumsuz algılara sebep olan düşük aura, sağlığımızı, günlük yaşantımızı, insan ilişkilerimizi ve bazı konulardaki başarımızı olumsuz etkileyebilemektedir.

 • Çevresi tarafından negatif algılanmak
 • Mutsuz ve durgun olmak
 • Sebepsiz sevgi eksiklikleri
 • Başarısızlık ve şanssızlık

Düşük auranın belirtileri olarak sayılabilir. Düşük auranın tam olarak anlaşılabilmesi için bioenerji uzmanı tarafından tam bir analiz yapılması doğru olacaktır. Kişinin enerji alanını algılayabilme yetisi olan bioenerji uzmanları, bioenerji seanslarıyla düşük auranın sebeplerini bularak, kapalı olan enerji alanları üzerine pozitif enerji yüklemesi yapmaktadır.

***
Bioenerji Uzmanı kimdir? Bioenerji uzmanı aura ve enerji alanlarımız üzerinde nasıl etki eder merak ediyorsanız ayrıntılı bilgi almak için
BİOENERJİ UZMANI KİMDİR? ” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.
***

YÜKSEK FREKANSLI AURA’NIN ETKİLERİ

Yüksek frekanslı aura her insanın sahip olmak isteyeceği bir şeydir. Yüksek auraya sahip olan kişiler çevrelerine yaydıkları sürekli pozitif enerji sayesinde hızlı bir şekilde bulundukları ortama adapte olarak, çevreleri tarafından sevilir ve çabuk kabul edilir. Girdikleri her ortama uyum sağlayan ve çevrelerini kendi etkiler altında bırakan bu insanlar bir çok alanda başarı sağlarlar.

Auranın yüksek olması kişinin iç dünyası ile sürekli olarak barışık olmasını sağlayacağı gibi, getirdiği diğer olumlu etkilerle sürekli bir sarmal halinde kişinin olumlu olan şeyleri hayatına çekmesine sebep olur. Bu durum sizin de tahmin edeceğiniz gibi katlanarak ilerlemektedir.

Yüksek frekanslı aura sahibi insanların ikna gücü yüksektir. Bu enerji alanı herkes için sempatik ve etkileyici bir etki yaratır.

***
Aura alanları, enerji noktalarımız olan çakralarımız ile yakından alakalıdır. Her enerji noktasının farklı bir etkisi vardır.
Enerji alanları ve etkileri hakkında daha ayrıntılı
bilgi için ” AURA VE ÇAKRALAR ” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.
***

For Residential and Commercial Cleaning

Our Staff is trained to clean everything you need!

Yanıtla
Merhaba
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?