Kalp çakrası, 4.çakra ya da Anahata Çakra,  omurgamız hizasında sıralanan 7 ana çakranın, aşağıdan yukarıya doğru dördüncüsüdür. İki göğüs kafesinin ortasında yerleşen kalp çakrası, sevgi çakramız ve ruhumuzun merkezidir. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur ve bu hayatta her şey için sevgi gereklidir. Şifa enerjisi de ancak sevgi ile olur. Sevgisiz hiç bir şey olmaz. Sevgi çakrası sadece başka insanlara olan sevgi ile ilgili değildir. Birincisi kendi beninle olan bağdır. Daha sonra diğer insanlar, natura, kozmik sistem ve tüm varoluşa olan sevgidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》Çakra Nedir? Ve Görevleri Nelerdir? 《《

Kalp Çakrası ve Özellikleri

Kalp çakrası göğsümüzün orta kısmında bulunmaktadır. Yedi temel çakranın üç tanesi üst kısımda üç tanesi alt kısımdadır ve kalp çakrası tam olarak orta kısımdadır. Alt kısımda bulunan çakralar genel olarak fiziksel alanlarla ilgilidir, üst kısımda bulunan çakralar ise ruhsal buluşmanın olduğu yerlerdir. Kalp çakrası genel olarak fiziksel yapı ile ruhsal yapının ortada buluştuğu yerdir. Şefkat, merhamet, bağışlama, vefa gibi özellikler bunun içerisine girmektedir.

Tam anlamıyla ruhsal kısıma bakıldığı zaman sevgi merkezi olarak adlandırma mümkün olmaktadır. Bu merkez insan tamamen diğer muhataplarıyla sevgi bağını kurduğu bir merkezdir. Bu merkez kişinin eşi, arkadaşları ve çocukları için geçerlidir. Bu çakranın açık olması sayesinde insan karşısındaki muhataplarının karakterlerini çok rahat görebilmesi mümkündür. Yani kalp gözünün açık olması meselesi bakıldığı zaman kalp çakrasıile ilgilidir. Kalp çakrasıbakıldığında şifa verme ve şifacılıkta önemli bir yere sahiptir. Gözlerden ve ellerden akan enerji aslında en başta bu çakradan geçmektedir.

  • Ev aile ve tüm sevgi ilişkilerimizin yöneticisidir.
  • Ruhun giriş kapısıdır.
  • Özsevgiyi, dolayısıyla yaşama sevinci ve isteğiyle alaka
  • Rengi yeşil ve bazen hafif pembe ışıyan kalp çakrasının temel konusu Evrensel Sevgidir.
  • Elementi Hava'dır.
  • Beynimizin sanatsal becerilerle alakalı kısmını etkiler,
  • Zümrüt Yeşim ve Pembe kuvars taşlarıyla uyumlu enerjilere sahiptir.
  • Duyguların merkezidir. Koşulsuz sevgi , sonsuz şefkat, gerçek aşk kalp çakrasının alanıdır.
  • Sankritçe ismi "saf, temiz ve yenilmez" anlamına gelen Anahata'dır.
  • Çıkarsız, dolaysız sevgi enerjisini kalp çakrası aracılığıyla alırız.

 

Kalp Çakrası Ne İşe Yarar?

Üst çakraları ve alt çakraları ayıran merkez çakra niteliğindeki kalp çakrası, paylaşmayı ifade eder.

Kalp çakrası görevleri arasında en temel olan sevgi ilişkilerimizin yöneticisi konumda olmasıdır. Kalp çakrası, anne ve babaya olan sevgi, çocuğa olan sevgi, karı koca arasındaki sevgi ilişkileri, çevremizdeki insanlarla ve doğa ile olan sevgi ilişkilerimizi yönetir. Evlilik, aşk, sevgi, sevgisizlik ya da aldatma gibi konular kalp çakrası ile alakalıdır.

Kalp çakrası evrensel sevgi ile alakalı olduğu için, hayatımızın bir çok alanında etkilidir. Bir şeyleri sevmeden yaşayamayız. Kalp çakra, hayata ve hayatın her alanındaki her parçasına sevgi enerjisi taşır. Yaradan'dan gelen evrensel yaşam enerjisiyle dolan kalp çakrası yaşama sevincini, isteği ve hevesi arttırır.

Yürekten sevmek, yürekten inanmak, ben kavramı yerine biz kavramını anlamak, kendini ve özünü sevmek, tüm benliğini olduğu gibi kabul etmek kalp çakrasından enerji alan onun enerjisel anlamda güçlendirdiği konulardır.

Sevgi çakrası gönül gözümüz gibidir. Dengeli çalışan açık bir kalp çakrasına sahip kişi, iyi anlaşacağı, seveceği ve sevileceği kişinin enerjisini doğru ayırt eder. Ruh eşinin enerjisini daha rahat hisseder. Karşılaştığınız insanları daha doğru analiz edebilmemizi, bize zarar verecek olan enerjileri ayırt etmemizi sağlar.

Merhameti arttırır, duygusal erdemimizi arttırır.

Duygusal anlamda idealize edici ve dengeleyicidir.

Kalp Çakra Neden Kapanır? (Dengesizleşir?)

Tüm Çakralar, enerjiyi içinde toplayan enerji girdapları gibidir. Evrensel yaşam enerjisini toplayarak bedende yetkili oldukları bölgelere dağıtır ve enerji akışını sağlayarak çevremizdeki enerjileri zihinaltı boyutta algılamamızı sağlayan auramızı oluştururlar. Çakraların enerjisi dış etkenlerden etkilenerek dengesizleşebilmektedir. Dönem dönem daha zayıf ya da daha güçlü enerjiler yayabilmektedir ancak çok güçlü negatif etkiler sebebiyle çakralar doğru enerji akışı sağlayamaz hale gelir ve bu durum bir süre sonra zincirleme bir şekilde kalıcı hale gelebilir. Çakranın kapanması şeklinde bahsedilen bu durum aslında o çakradaki enerjinin ters akışıdır. Her çakra negatif enerjilerden etkilenir ancak kendi alanındaki konularda daha net enerji bozulmaları yaşar. Peki kalp çakra neden kapanır?

Yoğun duygusal sarsıntılar ve ani travmalar:

İnsanın enerji bedeni aktiftir. Gün içerisinde yaşadığımız durumlara göre yaydığımız enerjiler değişmektedir. Bununla birlikte gün içinde çevreden aldığımız enerjilerde enerji bedenimizi etkiler ancak bunların çok yoğun yaşandığı dönemlerde de enerji bedenimizde bir o kadar etkilenir. Yaşanılan travma ya da sarsıntının yaşattığı etkiye göre kişinin kalp çakrası dengesizleşebilir ya da daha sık kullanılan bir mecazi tabirle kapanabilir.

Duygusal yoğunluğun olduğu dönemler:

Duygusal durumumuz farklı olaylara farklı tepkiler vermektedir. Yaşadığınız olaylar karşısında hissettikleriniz ve bunların olumlu ya da olumsuz anlamda çok yoğun olması, bu duygularınızın sevgi çakrasını etkilemesine neden olur. Kişinin kendi kendine nazar deyirebilmesi gibi, yoğun duygusal hisler olumlu da olsa bazen kişinin kalp çakrasına etki ederek dengesizleşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra stres, hayal kırıklığı, umutsuzluk gibi duygular, çok yoğun yaşandığı dönemlerde kalp çakrasının kapanması na neden olan diğer duygular arasındadır.

Nazar ve Göz:

Diğer tüm negatif enerjiler gibi, nazar ve kem göz gibi negatif etkiler yayan insanlar, yaşam sevginize, aile ilişkilerinize yani tüm sevgi ilişkilerinize nazar eder ve kalp çakrasının enerjine etki ederek kapanmasına neden olur. Sevgi ilişkilerinde sorunlar, başarısızlıklar, sevgisizlikler ya da isteksizlikler ortaya çıkar. Bu durum kalp çakrasının kapanmasına neden olduğu gibi, kapalı kalp çakrası da bu sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Kıskançlık ve Haset:

İnsanın yaydığı enerjiler arasında olduğu için oldukça güçlü negatif enerjiler olan kıskançlık ya da haset gibi duygular, kalp çakrasının kapanmasına neden olur. Kişi başkasına ettiği bir kıskançlık ya da haset durumundan da kendisinin çakrasını kapatabileceği gibi kıskanç insanlardan gelen enerjiler nedeniyle de bu sorunu yaşayabilir.

Yoğun Negatif Duygular:

Günümüzde sosyal medyanın yayılmasıyla, iki ayrı uçtan birbirine negatif enerji yollayan insanlar git gide artmıştır. Enerji yer mekan zaman gibi kavramların içine sıkıştırılamaz. Bu nedenle kıskançlık, haset veya nazara sebep olacak enerjilerinde yalnızca o kişilerle aynı ortamda olduğumuzda ortaya çıktığını düşünmemiz yanlış olur. Yoğun negatif duygular aurası düşük insanlara ulaşarak çakraların kapanmasına neden olur. Ailenizle olan ilişkilerinize, yaşam sevginize ya da ilişkinize ya da sevgi dolu arkadaşlıklarınıza atılan kemgöz, kalp çakranın enerjisinin bloke olmasına neden olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
》》 Nazar Nedir ve En Çok Kimleri Etkiler 《《

Kalp Çakrası Kapanırsa Ne Olur?

Eğer sevgi çakrası kapalıysa mutsuzluk, sürekli sıkıntı hali, çaresizlik hissi, sevgisizlik, isteksizlik, ruhsal sorunlar, stres ve gelecekle ilgili inançsız düşünceler, evlilik durumunda sorunlar, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar, yanlış tercihler, ilişki yönetiminde hatalar, aldatma, aldatılma gibi durumlar yaşanır.

Kalp çakrası sadece insan ilişkilerini değil, tüm sevgi sistemimizi düzenler. Yaşam sevginiz, iş sevginiz, hevesleriniz, severek yaptığınız her şey üzerinde etkiye sahip olabileceği için çok önemlidir. Unutmayın, insan bir şeye sevgi duymadan yaşayamaz. Herkesin sevdiği herhangi bir şey vardır. Bunu düşündüğümüzde kalp çakrasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Sevgi İlişkileri  ve Kalp Çakra

Aşk ve Aile:

Kalp çakrası sağlığı için en temel şey öncelikle insanın kendisini sevmesi sonra ailesi ve çevresini sevmesidir. İnsan bu şekilde ilerlediğinde çakranın iyi ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Çevremizde yaşanan üzücü olaylara karşı bizimde kendimizi olması gerekenden fazla yıpratmamız çakramızı da doğrudan etkilemektedir. Sahip olamadığımız şeyler için üzülmek yerine elimizde olan şeylerle mutlu olmayı seçmek, çevremizdeki varlıkları hiçbir koşul olmadan sevebilmek çakramızın titreşimlerini etkilediğinden daha düzenli çalışır. Hayat bakıldığında hiçbir şey için gerçekten üzülmemek gerekir çünkü bunun zararı bize hem ruhsal hem de bedeni rahatsızlık olarak geri dönmektedir. Koşulsuz sevginin merkezidir çakramız. Onun dengesini bozduğumuz zaman hem duygusal yönden minimuma düşeriz hem de depresyona meyillimiz artar. Bunlara örnek vermek gerekirse de; paranoyak davranışlar, kendini sürekli yalnız hissetme, bencillik çakramızın düzensiz çalışması sonucu oluşur.

Doğa ve Yaşam:

Kalp çakrası ile ilişkilendirilmiş olan renk yeşildir. Çünkü doğayı sevme ve hayal kurmak, huzur bulmak için en güzel renk olduğu düşünülmüş ve çakra denildiğinde akla ilk gelen renk olmuştur. İnsan şöyle düşünmelidir; yeşil bir alan içinde olduğunu ve başından başlayarak bütün negatif enerjisini doğaya bıraktığını o negatifliğin toprakla beraber kaybolduğunu hayal ederek bile huzur bulabilir. Ayrıca yeşillik tüketmek de çakramızın sağlığı için önemlidir.

Kalp çakrası doğal taşların etkisiyle güçlendirilebilmektedir. Yeşil yeşim, zümrüt gibi taşlar kalp çakramızı temizlemekte kullanılır. Enerji çalışmaları yapılırken kalp bölgesinin oraya bu taşlar yerleştirilir.

Kabullenmek Ve Bağışlamak

Her insan yaşamı boyunca birçok kez kırılmış, kandırılmıştır. Ama önemli olan bunları sürekli düşünerek üzülmek kendini yıpratmak değil bunlardan ders almaktır. İşte kalp çakrasıiçinde önemli olan bizi kırmış veya üzmüş olan insanları bağışlamaktır. Bizler eğer o insanlara kin duygusu beslemeye devam edersek bundan ilk olarak çakramız etkilenir ve dengesiz çalışmaya başlar. Bu yine aslında kişiye yani bize zarar vermektedir. Sinir, öfke, kin gibi duyguları temizlemenin en güzel yolu şüphesiz bağışlama duygusunu içinde barındırmaktır.

Kalp Çakrası Nasıl Açılır?

Kalp çakrasına yeniden doğru enerjiyi alacak şekilde dengeye girmesi ve açılması bioenerji seanslarıyla mümkündür Kalp çakrası kapalı olan birinin kendi çakrasını dengeleyecek şifa enerjisini oluşturması olağan bir durum değildir. Bununla birlikte duygusal devinimlerle yaşanan basit çakra dengesizliklerinde kişilerin kendi çakrasına olumlu enerji göndermesi mümkün olabilmektedir. Kalp çakrasını güçlendirmek  için, dua, meditasyon, çeşitli ritüeller, renklerin ve doğanın gücünden faydalanmak, uyumlu enerjilere sahip taşlardan ya da aromatik yağlardan faydalanabilmeniz mümkündür. . Depresyon anında kalbimizi açacak ferahlatacak bir araç olarak gül yağı tam bir kurtarıcıdır. Çünkü kalp için şifalıdır.  Kalp çakrasını güçlendirmek için uygulanabilecek  bu yöntemlerin ayrıntıları  ve etkili diğer dengeleme yöntemleri için Kalp çakrası nasıl açılır? konulu makalemizi okuyabilirsiniz.