Yaşam koçu, yaşam kalitesini arttırma prensibiyle yola çıkarak, kişinin kapasitesini tam ve doğru olarak kullanması anlamında ona yol gösteren, kişinin kendini yenilemesini, olumluya doğru değişerek gelişmesini sağlayan ve kişinin yeni ve güçlü bir düşünce geliştirmesinden hareketle tüm hayatını olumlu yönde değiştirmesini sağlayan kişidir.

Filozof Ralp Waldo Emerson’un deyimiyle yaşam koçu, kişinin yapabileceklerini yapmasının sağlayan kişidir. Her insan, birbirinden farklı anlamda yüksek becerilerle donatılmıştır ancak bu kabiliyetlerimizi kullanmakta zorlanır, birçok zaman kendi kapasitemizi ve yapacaklarımızı görmezden geliriz. Yaşam koçu aldığı eğitim sayesinde kişinin kendi kapasitesini ortaya çıkartmasını sağlayan kişidir.

Ülkemizde son yıllarda gündeme gelen bu yaşam koçluğu, yabancı ülkelerde farklı konularda çeşitli başarılar elde etmiş insanlar tarafından yıllardır tercih edilmektedir.

Hepimizin bildiği gibi yaşamımızla ilgili bir şeylerin ters gittiğini düşündüğümüzde dışarıdan bir göz bize doğruyu görmemizi sağlayabilmektedir ancak bunun için çevremizdeki insanlar yeterince yetkin değildir, bu görevin ve fazlasının konusunda uzman, bu konunun eğitimini almış bir kişi tarafından yapılacak olması sorunların üstesinden gelmemizi, doğruyu objektif olarak görmemizi ve yenilenmemizi sağlar. Bu kişi yaşam koçudur.

Yaşam Koçu Ne Yapar?

Yaşam koçu, öncelikle kişinin karakter yapısındaki belirli noktalara bakarak onu normal insanlardan farklı olarak analiz eder ve kişinin yapısının tam bir haritasını çıkartarak onu tanır. Bu süreç, özel sorular ile yapıldığı için kişinin analizi çok hızlı ve detaylı bir şekilde yapılabilmektedir.

Sonrasında yaşam koçu,

  • Kişilik haritası çıkarılan kişinin, yaşamındaki çıkmazlar ve yanlış düşünce öbeklerini belirler.

Yaşamımızdaki çıkmazlar bizim hedeflerimize ve hayallerimize ulaşmamız önündeki en büyük engeldir. Olmak istediğimiz kişi ile olduğumuz kişi arasındaki sınır bu çıkmazlardadır. Yaşam koçu, olmak istediğimiz kişi ile bizim aramızda köprü kuracak taşları ortaya çıkarır ve böylelikle, yaşamımızda değiştirmek istediğimiz noktaları, temelden değiştirebilmemizi sağlar.

  • Kişinin hayatındaki kırılma noktalarını analiz ederek, kişiye gösterir.

Her kişinin yaşamında, umutlarının kırıldığı, enerjisinin bittiği, kendisini karanlık bir yolda hissettiği anlar vardır. Bu önemli olayların ardından her kişi birtakım kararlar alır. Bu akut anlarda alınan kararların birçoğu kişinin kırılma noktalarını oluşturur ve yanlışlarla doludur. Bir başarısızlık sonucu, hayal kırıklığına uğrayan kişi artık başarısız bir insan olduğunu düşünerek aynı duruma tekrar düşmek istemez ve hayallerini bir kenara iterek geri çekilir. Böyle durumlarda yapılması gereken ise geri çekilmek değil yanlış olan noktayı düzeltmektir. Duygularımızdaki kırıklıklar ise buna engel olur. Yaşam koçu kırılma noktalarını analiz ederek, alınan yanlış kararları gösterir ve kişinin yeniden pozitif bir yaşam enerjisiyle hayallerine odaklanmasını sağlar ve başarıya gidecek yolda kişinin kendi ışığını gösterir.

  • Doğru ve yanlış çıkarımı ile kişinin düşünce yapısındaki aksaklıkları görmesini sağlar.

Her gün yeni büyük ya da küçük kararlar alırız ancak düşünce yapımızın temelinde aksaklık varsa, aldığımız kararların yanlış olduğunu göremeyebiliriz. Yaşam koçu, bize kararlarımızın neden yanlış olduğunu göstererek bizim düşünce yapımızı doğru yönde değiştirecek, dış göz ile bakan profesyonel bir insandır.

  • Yaşam koçunun kişinin yaşam kalitesini yükseltmesi için kişinin evrensel yaşam enerjisinin düzenli bir şekilde işliyor olması gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, yaşam koçu içimizdeki gücü, tüm kapasitemizle kullanmamızı sağlamakta bize destek olan kişidir ancak bu anlamda kişinin kendi enerjisinden ve kapasitesinden faydalanır. Kişinin enerji akışında sorunlar olduğunda düşünsel yapısında da sorunlar oluşmaktadır. Bioenerji ve yaşam koçluğunun birbirini bütünleyen yapısı da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Bioenerji desteğiyle kişinin yaşam enerjisi ve enerji noktalarındaki engeller düzeltirken, yaşam koçluğu desteği ile, kişinin doğru kararları alması ve doğru adımlar atılarak kişinin kendi hayatını tam da istediği şekilde değiştirmesi sağlanır.

Bioenerji, evrensel yaşam enerjisinin bedenimize doğru şekilde işlemesini sağlarken, yaşam koçluğu ile bütünleşerek tam ve sorunsuz olarak kendimizi gerçekleştirmekte gerekli olan enerjiyi bize verir. Yaşam koçu.