7. ÇAKRA (Tepe çakrası, shasrara)

Tepe çakrası, Taç Çakra, 7. çakra ya da shasrara çakra olarak adlandırılan, kafamızın üst kısmında yer alan en temel çakramızdır. Ruhsal irade, ilahi anlayış ve bilginin temelleri bu çakranın ana konularıdır. Bu çakra sayesinde evrenin enerjisi ve ilahi kudret ile iletişim kurabiliriz. 7. çakranın sembolü diğer çakralarda olduğu gibi lotus çiçeğidir ancak bu çakranın sembolünün özelliği lotus çiçeğinin bin yaprağının olmasıdır. 7. Çakra çakraların en üstünü yani varolan herşeyin kaynağına döndüğü bir noktadadır. Erdem ve gerçek bilgiye olan arayış bu çakradadır.

Taç çakra, kapanması en zor olan çakralardan biridir ancak bu çakranın kapanması, yaşam enerjisinin ilahi güç tarafından kesildiği manasını taşır. 7. Çakra aynı zamanda ilahi yaratıcı ile olan bağlarla da alakalıdır çünkü bu çakra enerjisini direkt olarak tanrısal güçten alır. Taç çakraya sankritçe orjinal kayıtlar da shasrara adı verilmiştir shasrara bin yapraklı lotus anlamına gelir. Bu çakra, saydam bir ışıma ile beyaz, altın rengi arasında bir renge sahiptir. Shasrara çakranın derinlerinde mor renge ait titreşimleri yakalamak mümkün olur. Taç çakranın enerji titreşimleri ışık ve tanecik yayılımı diğer çakralara nazaran oldukça güçlüdür. En önemli çakralarımızdan biri olan Taç çakra kapandığında yaşam enerjisi tamamen duracağı için genellikle taç çakranın kapanması enerji akışının yönünün ters veya yaşam enerjisini az olması anlamında gelmektedir.

Taç Çakranın Özellikleri
Taç çakranın en önemli özelliği, baş çakra olması ve en yüksek titreşime sahip çakra olmasıdır.
Yine benzer özellikleri arasında taç çakranın gücünü tanrısal enerjiden aldığı söylenmelidir.
Taç Çakra insanın kendisini anlamasını kendi temel amacına yakınlaşmasını sağlar.
Yaradılıştan gelen manevi değer yargıları taç çakra ile açılır.
Kemik ve eklemler, Kas ve sinir sistemi yapısı ve beyin üzerindeki hakimiyeti oldukça yüksektir.
Algılarla yakından alakalı olan hipofiz bezi de taç çakranın enerji alanı içerisindedir.
Tüm bedenin en üst noktasında yer alan shasrara çakra, tüm beden ve çakralar üzerinde genel bir etkiye, bütünleştirici bir yapıya sahiptir.

Taç Çakra Kapandığında Ne Olur?

Taç çakranın kapanması, evrenimizdeki diğer varlıklarla ve boyutlarla olan etkileşimi keser. İnsanın ilah değer yargıları doğru enerjiyi alamaz. İnançsızlık, çaresiz hissetme ve insanların arasında bile yalnız hissetme başlar. Değer yargıları bozulur, kişiyi ilahi enerjiye ulaşamadığı için doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etmekten uzaklaşır. Yabancılaşma bu noktada başlar. Çevresindeki insanlara, kendisine ve hayata karşı sevgisizlik ve güvensizlik hakim olmaya başlar. Kapalı bir taç çakranın özellikleri arasında maddiyata aşırı düşkünlük görülebilir, dengesiz bir taç çakranın yarattığı yalnızlık duygusu kişiyi maddiyata ve maddi konulara aşırı değer vermeye başlar ve yaşamındaki eksikliği böyle bir yol ile gidermeye çalışır.

Taç çakrasında enerji sorunları olan bir insan, ne yaparsa yapsın içinde bir boşluk hisseder. Hiç bir yerde ve hiç bir zaman kendini tam hissetmemeye her daim bir boşluk ve huzursuzluk ile yaşamaya başlar. Yoğun ve tekrar eden baş ağrıları, dengesiz bir taç çakranın özellikleri arasındadır. Stres seviyesi yüksek, asabi ya da umursamaz tavırlar kendini gösterir. Doğru kararlar alamamak, beyin ve düşünsel yapıda zedelenmeler yaşanır. Kişi inandığı inançlarından, değer yargılarından kopar.

Taç çakrası kapalı olan kişi, (dengesiz ya da ters enerji akışı) dağınık düşüncelere sahiptir. Uzun süre dengesiz enerji akışı alan taç çakrası, bedenizimi akıl ve sinir hastalıklarına açık hale getirir. Tüm bedenimizdeki geniş etki alanı taç çakranın hakimiyeti altındaki bir diğer bölgeden gelir. Taç çakra kemiklerimiz, eklemlerimizin ve bedenizi çepe çevre saran kas sistemimizin etki alanı içerisindedir.
Kapalı taç çakra, kas hastalıklarına, eklem ve kemik rahatsızlıklarına karşı bedenimizin enerji savunma sahasını kaldırır.