İnsan vücudunda belli noktalarda yer alan enerji merkezlerine çakra adı verilir. Bu her bir çakra belli organları ve vücudun bazı fonksiyonlarını yönetmek ile görevlidir. Çeşitli nedenler ile kapanan bu merkezler, insanın bedensel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Çakralar insan omurgası hizasında sıralanmıştır. Kök çakradan sonra ikinci sırada yer alan sakral çakra, karnın alt bölgesinde yer almaktadır.

Sakral Çakranın Özellikleri

Karın bölgesinde, göbek deliğinin yaklaşık olarak iki, üç santim kadar altında bulunan sakral çakra, yedi temel çakranın ikincisidir. Bulunduğu bölge dolayısıyla göbek çakrası veya göbek altı çakrası olarak da adlandırılır. Bu çakra fiziksel bedenin altında var olan enerjisel beden ile ilgilidir. Astral beden olarak da adlandırılan bu beden, insanın duygularını kontrol eder ve sakral çakra da insanın duygularını yöneten merkezdir.

Rengi: Turuncu

Elementi: Su

His: Tat Alma

Notası: Re

Vücudun ikinci çakrası olan sakral çakra bağırsakları, mesaneyi, üreme organlarını kontrol eder. Ostrojen ve testosteron hormonlarını yönetmekte olan bu çakra aynı zamanda insanın cinsel duygularını yönetme özelliğine sahiptir. Vücudun duygu merkezi olarak bilinmektedir. Ayrıca adil olmayı, onuru ve gücü temsil eder.

Dengeli Bir Sakral Çakranın Etkileri

●  Duyguların doğru şekilde ifade edilebilmesi

●  İnsanlar, hatta hayvanlar ve tüm doğa ile başarılı ilişkiler içerisinde olma

●  Cinsel yönden sağlam  olma ve cinsellikte kendini doğru ifade etme

●  Adil ve dengeli davranmak

●  Koşulsuz sevgi verebilmek ve karşılığını bulmak

●  Yeniliklerden korkmadan değişimlere açık olmak

●  Duygusal yönden kurulan iletişimlerde başarılı olmak

Bloke Olmuş Bir Sakral Çakranın Etkileri

●  Duyguları ifade etmekte zorlanmak

●  Başarılı ilişkiler kuramamak

●  Cinsel dürtülerin az olması ve cinsellikten çekinmek, utanmak

●  Güçsüz ve çaresiz hissetmek, kıskanç olmak

●  Çevrenin baskılarından olumsuz etkilenmek ve yaşamını başkalarına göre düzenlemek

●  Akıllı ve adil kararlar almakta zorlanmak

●  Yaşamda değişiklik yapmaktan korkmak

●  Kişinin kendisine olan güveninin tam olmaması

Sakral Çakra Neden Kapanır?

İnsanın hissettiği her türlü olumsuz duygu, bu çakrayı etkilemektedir. Üzüntüler, sürekli mutsuzluk ve stres, baskı altında yaşamak, vücudumuzun ikinci çakrası üzerinde bloke etkisi yaratmaktadır. Hatta bu bilgilerden hareket ile insan vücudundaki yedi enerji noktası içerisinde, en çabuk olumsuz etkileneni olduğu söylenebilir. Çünkü yaşamda sürekli olarak üzüntü sebebi olabilecek durumlar yaşanması kaçınılmazdır. Özellikle içe kapanık olan, her şeyi içine atıp, paylaşmaktan çekinen kimselerde sakral çakra genellikle kapanmış durumdadır.

Bu bölgenin bir diğer kapanma nedeni de cinsel duyguların bastırılması ve yok sayılmasıdır. Toplumsal nedenlerden ve çevrenin etkilerinden dolayı cinselliği kötü, utanılacak bir olgu gibi kabul eden kimselerde sakral çakranın kapanması büyük ihtimaldir. Bu çakranın kapanması ile ilgili duygusal ve fiziksel sorunların yaşanmaması için mutlaka bir uzmandan yardım alınarak, şifalandırma çalışmaları yapılmalı ve kişinin yaşama bakışını pozitif olarak değiştirmesi gerekmektedir.